Zazimování jezírka


Kategorie: Články
Zazimování jezírka
Zazimování jezírka Zazimování zahradního jezírkaI když je teprve polovina října, zima se už na některých místech hlasitě přihlásila o slovo. Jak tedy postupovat při zazimování zahradního jezírka? V zimě, při mrazu, se vytvoří na hladině ledová krusta, která se sílícím mrazem zesiluje i svou tloušťku. Díky tomu nemůže docházet ke styku vody se vzduchem , protože ledová poklička je pefektně těsná a styku vody a vzduch zabrání. Díky tomu dochází ke dvou věcem, kvůli kterým je důležité provést zazimování zahradního jezírka. Tou první je snížení obsahu kyslíku ve vodě, díky tomu, že přes volnou hladinu ( která je v zimě kryta ledem) nedochází k výměně plynů mezi vodou v jezírku a vzduchem nad jezírkem. Tou druhou ( a podle našeho názoru důležitějším důvodem) je nutnost odvětrání kalových plynů ( hlavně metanu a čpavku) které v nádrži vznikají biologickým rozkladem zbytků rostlin, výkalů z ryb i biologickou degradací detritu. tato směs kalových plynů jednak z vody vytěsňuje kyslík , a zároveň působí jako ve vodě rozpuštěný jed, který ovlivňuje výrazným způsobem zdravotní tav rybí osádky každého jezírka. Pokud se nám pod ledem objevují bílé bubliny z plynu, je již 5 minut po dvanácté - voda je již plynem nasycena , ten ji již nedokáže absorbovat. a plyn se válí v bublinách těsně pod ledem. Pokud máme nádrž bez ryb, nemusíme se bát jejich úhynu. I tak je však vhodné tento problém v nádrži řešit, především pro udržení správní mikroflory v nádrži, kterou nedostatek kyslíku i přítomnost kalových plynů velmi ovlivňuje. Pokud máme v nádrži ryby, je tento problém ještě palčivější - může dojít k rychlému úhynu ryb. Jak tomuto problému předcházet? Existuje několik postupů : Rozbíjení ledového příkrovu mechanicky Tento způsob rozhodně nedoporučujeme , a to z několika důvodů : otřesy způsobené úderem sekery do ledu ruší ryby a způsobují jím intenzivní stres, který může vést až k úhynu hrozí značné riziko proražení folie, buď přímo sekerou, nebo ostrým , zlomeným úlomkem ledu můžeme se při rozbíjení ledu propadnout do vody při déletrvajících mrazech musíme tento postup několikrát opakovat Použití vzduchování do zahradního jezírka Lepší a efektivnější způsob, kdy do vody pomocí vzduchovacích kamenů a kompresoru rozbijíme permanentně proudem vody a bublin led, víříme na hladině vodu a tím zabraňujeme tvorbě ledové krusty. I tento postup má svá slabá místa. hadičky od vzduchování je třeba kontrolovat, aby je nesevřel led tak, že by vzduch nemohl procházet do nádrže pumpujeme ledový vzduch - u menších nádrží může docházet k velkému ochlazení vody, což může mít nepříznivý vliv na stav ryb v jezírku výhodou je lepší nasycení kyslíkem a možný provoz i přes léto jako vzduchování jezírka při vysokých teplotách vody i vzduchu Použití speciálního čerpadla na rozmrazení jezírka zazimování jezírkaZpůsob, který doporučujeme k použití, jeví se nám jako nejvíce funkční, a obecně pomáhá na všechny velikosti nádrží. Princip funkce je ten,že je odbírána zhruba ze 60-80cm hloubky pomaloběžným čerpadlem voda, která je pomalu čerpána vzhůru k polystyrenovému plováku, kolem kterého vytváří stále volný pruh nezamrzlé hladiny, který umožňuje pohodlné odvětrání plynu z jezírka. Výhody řešení jsou tyto : efektivní odvětrání nádrže na jakémkoli místě malá cirkulace vody v nádrži uchová u dna nádrže spolehlivě 3-4 stupně teplou vodu, ve které ryby přezimují velmi nízská změna teploty vody v nádrži i při velkých mrazech spolehlivá funkce do 18 stupňů mrazu malá spotřeba energie - 5W příkon Použití topného tělíska jedním ze způsobů udržení volné hladiny je použití topného tělíska, obvykle nerezového, nikdy ne běžného akvarijního ze skla, připevněném na plováku. U OASE reprezentují tuto skupinu modely Ice Free Thermo 200 a Ice Free Thermo 330. A jaké má použití topného tělesa výhody a nevýhody ? zařízení je vhodné do mělkých nádrží nebo do nádržích s malým objemem vody nedochází k míchaní a chlazení vody čerpadlem nebo kompresorem aryby tak mohou bezpečně přezimovat v teplejší vodě u dna jezírka silnější model Ice Free 330 je vybaven autoamtickým spouštěním při dosažení bodu mrazu a šetří tak energii