Koupací jezírka a biotopy


Kategorie: Články
Koupací jezírka a biotopy
Koupací jezírka a biotopy Koupací jezírko nebo biotop ? Takhle otázka nestojí. Každé koupací jezírko je biotopem. Na trhu však existuje celá řada firem, která svým zákazníkům nabízí koupací biotopy. Je tedy v tomto smyslu nějaký rozdíl mezi koupacím jezírkem a koupacím biotopem ? Nejdříve je důležité si řící, co je to vlastně biotop. Wikipedie definuje biotop následujícím způsobem :" Biotop někdy taky habitat neboli stanoviště je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop." Tato definice je velmi obecná, a v oboru koupacích jezírek má trochu přesnější význam. Obvykle se pod názvem koupací biotop myslí jezírko (nádrž) o velkém objemu bez jakékoli technologie, v mezním případě je tato nádrž vybavena pouze oběhovým čerpadlem. V takovém koupacím jezírku nenajdete žádný typ filtru, a podle jejich stavitelů se jezírka čistí sama. Někdy jsou takové nádrže označovány jako samočistící jezírka. Spoléhá se na to, že se o čistotu vody postarají vodní rostliny a bakterie. Samočistící jezírka a biotopy Koupací-jezírka-biotopy-039.jpgMyšlenka samočistích jezírek - biotopů není nová, jen v poslední době získává díky mediím na oblibě. Vychází z toho, že díky biologickým rozkladným procesům se veškerá hmota , která do jezírka napadá ( jedná se o listí, pyl, prach, výkaly z ryb, atd.) rozloží a vodní rostliny v nádrži tuto hmotu přemění na biomasu ( myšleno zelené části rostlin) , kterou pak jednoduše ostříháním vodních rostlin z nádrže odstraníte, a zužitkujete například kompostováním. V jezírku se nenachází žádný filtr, resp. filtrem je samotné jezírko. Funguje to ? Ano, a díky velkému objemu jezírek docela dlouho systém funguje. Kaly, které v každém jezírku vznikají, se usazují v mělkých zonách jezírka s kačírkem, a jejich vrstva roste. A roste dlouho. Jakmile však dochází k zanesení mělčin jezírka kaly, začínají problémy s kvalitou vody. Filtr ( v tomto případě samo jezírko) je naplněn sedimenty, a je třeba jej vyčistit. A to při objemech a plochách jezírka není zrovna jednoduchá záležitost. Biotop nebo koupací jezírko koupací-jezírka-021.jpgKoupací jezírko tak , jak ho chápeme my, se od biotopu liší jen jednou jedinou věcí - přítomností filtru koupacího jezírka. Na rozdíl od tzv. samočistícího jezírka se aktivně snažíme jezírku pomoci, a kaly při čištění filtru z jezírka odpouštět, a zlepšovat tak bilanci živin v jezírku. A protože filtr je na pravidelnou údržbu a snadné čištění konstruován, není to provozní problém. Na rozdíl od celkové údržby "samočistícího biotopu". V komorách filtrů probíhají tytéž procesy jako v samotném jezírku, rozdíl je v obsluze a údržbě. Nazývejte si koupací jezírko jakkoli. Samočistící jezírko. Přírodní jezírko. Koupací biotop. Zamyslete se ale nad tím, jak se živé jezírko chová a zda jste opravdu připravení na přírodní chování - tvorbu kalů a organických sedimentů, občasného výskytu řas či zakalení vody. Třeba by Vám vhodně zvolená technologická část jezírka ušetřila práci a čas....